• Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden voor InternetPanel.be?
  Iedereen mag lid worden van InternetPanel.be, zolang 3 voorwaarden nageleefd worden :
  • ouder zijn dan 15 jaar;
  • in België verblijven;
  • in het bezit zijn van een internetverbinding en een geldig e-mailadres.
 • Kunnen meerdere personen zich met één en hetzelfde e-mailadres inschrijven?
  • Het gebeurt dat meerdere mensen uit eenzelfde gezin hetzelfde e-mailadres gebruiken. Om echter te vermijden dat je uitgenodigd wordt om aan een enquête deel te nemen waar je niet het gezochte en geschikte respondentenprofiel voor hebt (b.v. een man die wordt bevraagd over schoonheidsproducten voor vrouwen), is het aanbevolen dat eenieder zich voor InternetPanel.be met een eigen e-mailadres inschrijft. Indien meerdere leden van je gezin aan onze enquêtes wensen deel te nemen, moeten zij zich met een verschillend e-mailadres voor InternetPanel.be inschrijven. Als je nog niet over een eigen e-mailadres beschikt, kan je makkelijk en gratis een account aanmaken op een messaging site (www.hotmail.com, www.gmail.com, www.yahoo.com, …).
 • Wat kan ik winnen?
  • Om de deelnemers te bedanken, duiden wij bij willekeurige trekking +/- 10 % onder hen aan die een prijs toegekend krijgen. De prijzen nemen meestal de vorm aan van geschenkbonnen, geldig in grote winkelketens of op e-commerce sites, filmtickets of loterijbiljetten. De aard en de waarde van de te winnen prijzen kunnen variëren naargelang van het type studie en de inspanning die gevergd wordt om eraan deel te nemen. De te winnen prijzen worden steeds aangekondigd in de e-mails die tot deelname aan onze enquêtes uitnodigen.
  • Je kan er ook voor kiezen, als je bij de winnaars bent, om afstand te doen van je prijs en de waarde ervan te schenken aan een instelling die onze steun geniet, met name De Berken in Overijse, een opvang- en integratiecentrum voor mentaal gehandicapten.
 • Hoe weet ik dat ik gewonnen heb?
  • Volgens de wettelijke schikkingen van de Wet op de bescherming van persoonlijke levenssfeer mogen wij de namen van de deelnemers die een prijs gewonnen hebben niet publiceren.
  • Indien je bij lottrekking aangeduid bent om één van de talrijke prijzen te ontvangen die bij elke enquête uitgereikt worden, zal je op het post- of e-mailadres dat je ons doorgegeven hebt een brief of mail ontvangen, samen met de prijs die je gewonnen hebt.
 • Zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd?
  • Wij hechten heel veel belang aan al je gegevens, die voor ons essentieel zijn. Wij stellen dus alles in het werk om ze conform de GDPR te beschermen, die op 25 mei 2018 in voege treedt. Je gegevens zijn versleuteld om ze tegen elke vorm van misbruik te beschermen en worden tijdens hun verwerking anoniem gemaakt. Ze worden enkel en alleen voor statische doeleinden gebruikt.
 • Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
  • Enkel jijzelf en een beperkt aantal van onze medewerkers hebben toegang tot de gegevens die je ons verstrekt. Wij hebben enkel toegang tot je persoonlijke gegevens in het kader van de verwerking en analyse ervan, alsook van de kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden op de verschillende antwoorden die je ons geeft. Je persoonsgegevens zullen nooit aan derden doorgegeven worden, tenzij je daar je toestemming voor verleent.
 • Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?
  • Op de site InternetPanel.be, heb je, eens je op je persoonlijke ruimte ingelogd bent, toegang tot je persoonlijke gegevens en kan je ze raadplegen en naar believen wijzigen.
 • Hoe wis ik mijn persoonlijke gegevens?
  • Als je je persoonlijke gegevens wil wissen, volstaat het om je uit InternetPanel.be uit te schrijven (zie uitschrijvingsprocedure). Door deze uitschrijving worden al je persoonlijke gegevens automatisch verwijderd
 • Ik ben van e-mailadres veranderd en wens de uitnodigingsmails van InternetPanel.be op mijn nieuwe e-mailadres te ontvangen.
  • Verbind je met je persoonlijke ruimte op de site InternetPanel.be door je oude e-mailadres als login en je paswoord in te voeren. Je hebt dan toegang tot je persoonlijke gegevens en kan, als je dat wenst, je e-mailadres en andere parameters wijzigen.
 • Ik ben mijn paswoord vergeten. Wat moet ik doen?
  • Voer in je persoonlijke ruimte, in het ‘Login’-veld, je e-mailadres in (datgene dat je gebruikt hebt bij je inschrijving voor InternetPanel.be). Klik daarna op “paswoord vergeten?’. Je ontvangt een e-mail met een link die je in staat stelt om een nieuw paswoord te kiezen.
 • Ben ik verplicht om deel te nemen aan alle enquêtes die mij voorgelegd worden?
  • Er is geen enkele verplichting om deel te nemen: het staat je steeds vrij om deel te nemen of niet. Als het onderwerp je niet interesseert, als je geen zin of tijd hebt om deel te nemen…, negeer dan gewoon de uitnodigingsmail en neem een volgende keer deel.
 • Waar en wanneer kan ik een enquête invullen?
  • Je kan een vragenlijst beantwoorden vanaf eender welke computer, tablet of smartphone die met het internet verbonden is; wanneer je wilt (7 dagen op 7, 24 uur op 24), maar vóór de uiterste datum van deelname..
 • Ik krijg bijna geen uitnodigingsmails, is dat normaal?
  • Het profiel van de mensen die we willen ondervragen kan van de ene tot de andere enquête in functie van het onderwerp variëren. Naargelang van je sociodemografische kenmerken (geslacht, leeftijd, beroep, gezinssamenstelling, …) kan het zijn dat je iets meer of iets minder uitnodigingen krijgt dan andere panelleden.
  • Als je nooit een uitnodiging ontvangen hebt, kan dat betekenen dat het e-mailadres dat je ons gegeven hebt verkeerd is. Om na te gaan of je e-mailadres correct is, kan je je gegevens raadplegen en desgevallend wijzigen door HIER te klikken. Ga ook na of onze mails niet rechtstreeks in je spambox terechtkomen.
 • Moet ik een vragenlijst volledig invullen
  • Je dient een vragenlijst volledig in te vullen opdat je antwoorden bij de verwerking van de resultaten in overweging genomen zouden worden.
  • De vragenlijst wordt als afgewerkt beschouwd als je op je scherm een boodschap ziet verschijnen die je meldt dat de enquête afgesloten is en dat al je antwoorden correct opgeslagen werden.
  • Indien je de tijd niet hebt om een vragenlijst in één keer af te werken, kan je op elk moment stoppen en de vragenlijst hervatten precies daar waar je zat door opnieuw op de link te klikken in de uitnodigingsmail die je ontvangen hebt.
  • Indien u niet op de volledige vragenlijst geantwoord hebt, of op onsamenhangende of absurde wijze de vragen beantwoord hebt (vragenlijst te snel ingevuld of met steeds dezelfde soorten antwoorden op alle vragen), dan zal uw vragenlijst verwijderd worden en zal u geen aanspraak kunnen maken op een deelname aan de lottrekking voor de toekenning van de prijzen.
 • Hoe lang duurt een enquête gemiddeld?
  • Wij zorgen ervoor dat het invullen van onze enquêtes maximum tussen de 5 en de 15 minuten in beslag neemt. Sommige enquêtes kunnen wat meer tijd vergen, maar dan word je daar altijd van verwittigd. Wij zorgen er ook voor dat de waarde van de geschenken aangepast is aan de lengte van de vragenlijst. Wanneer je een vragenlijst invult, kan je de resterende tijd schatten met behulp van het tijdsbalkje dat rechts bovenaan je scherm staat. Dat geeft op basis van de reeds beantwoorde vragen de tijdsverhouding aan.
 • Hoeveel uitnodigingen om aan enquêtes deel te nemen zal ik jaarlijks ontvangen?
  • Opdat alle panelleden gelijkgeschakeld zouden worden en gelijke kansen zouden krijgen om aan onze enquêtes deel te nemen, zorgen we voor een volledige rotatie van het panel voordat eenzelfde individu opnieuw gecontacteerd wordt. De wachttijd tussen 2 uitnodigingen kan naargelang van het aantal lopende enquêtes variëren, maar we streven ernaar tussen twee uitnodigingen een afstand van 4 tot 6 weken te bewaren.
 • Ik wil deelnemen, maar de vragenlijst is niet meer actief.
  • De deelname aan een enquête is altijd beperkt in de tijd. De uiterste datum van deelname wordt steeds in de uitnodigingsemail vermeld. Als je op latere datum op de link klikt, word je automatisch doorverwezen naar een pagina die je verwittigt dat de vragenlijst niet langer online is.
  • Je zal op tijd en stond een nieuwe uitnodigingsmail ontvangen en zo nog de kans krijgen om aan onze enquêtes deel te nemen.
 • Hoe komt dat het percentage in de (groene) tijdsbalk (bovenaan rechts) soms zo snel verspringt?
  • Wij trachten de vragenlijst zo kort mogelijk te houden door enkel die vragen te stellen die met je profiel overeenstemmen. Dat betekent dat je soms een flink deel van de vragenlijst ‘overslaat’ en dat de tijdsbalk plots, in één klap, fel vooruitschiet. De tijdsbalk geeft steeds de maximale tijdsduur van de vragenlijst weer, maar deze is vaak korter dan de tijdsbalk laat uitschijnen. Daar je lid bent van InternetPanel.be zijn de profielvragen op het einde van de vragenlijst ons immers al bekend, zodat ze 'niet meer beantwoord hoeven te worden .
 • Wanneer mag ik aan een enquête deelnemen? Wanneer is een vragenlijst beschikbaar?
  • Je mag aan een enquête deelnemen zodra je een uitnodigingsmail ontvangen hebt. Vanaf dan is de vragenlijst permanent beschikbaar, 24u/24, tot de uiterste datum van deelname die in de uitnodigingsmail vermeld staat.
  • Ja mag eenzelfde enquête slechts één keer invullen. Als je een vragenlijst al eens volledig ingevuld hebt, zal je er niet meer in kunnen.
 • Zijn er bepaalde regels of voorschriften bij het invullen van een vragenlijst?
  • Wanneer de vraag een bepaald type antwoord(en) vereist (één of meerdere verplichte antwoorden, een cijfermatig antwoord, …), wordt de formulering van de vraag gevolgd door instructies die aangeven hoe je dient te antwoorden. Zorg er in het algemeen steeds voor dat je de vragen en bemerkingen in de vragenlijst zorgvuldig leest.
 • Ik heb vertrouwelijke of gevoelige data op mijn computer staan. Moet ik me bij deelname aan enquêtes zorgen maken over hun vertrouwelijkheid?
  • Neen, helemaal niet. Wanneer je aan een enquête deelneemt, ben je verbonden met onze webserver waarop de vragenlijst bewaard wordt. Wij hebben geen toegang tot de inhoud van je computer.
 • Moet ik op mijn computer iets installeren om aan de enquêtes deel te kunnen nemen?
  • Neen, helemaal niets. Je hebt enkel een internetverbinding en een browser nodig (Internet Explorer, Chrome, Firefox, …).
 • Loop ik gevaar om, door deel te nemen aan jullie enquêtes, spam (ongewenste e-mails van onbekende verzenders) te ontvangen?
  • NEEN. Door je in te schrijven, krijg je de garantie dat je enkel e-mails van InternetPanel.be ontvangt. Je e-mailadres wordt onder geen enkel beding aan derden doorgegeven en wij garanderen dat je privacy volledig gerespecteerd wordt.
 • Ik heb op de link in de uitnodigingsmail geklikt, maar hij werkt niet!
  • Soms kunnen er bij het openen van de vragenlijst vanuit de link naar de enquête in de mail problemen optreden. Controleer eerst even of je internetverbinding wel actief is. Als je door te klikken op de link de vragenlijst niet open krijgt, kan je de URL uit de e-mail kopiëren en in het venster van je browser plakken (let er steeds op dat je de volledige URL kopieert en plakt, want het kan zijn dat die te lang is en in de e-mail twee lijnen in beslag neemt). Als dat nog steeds niet werkt, vragen wij je ons een mailtje te sturen waarin je het probleem waar je mee te maken hebt zo gedetailleerd mogelijk uiteenzet.
 • De vragenlijst loopt plots vast! Wat moet ik doen?
  • Indien de vragenlijst vastloopt, controleer je eerst best of je op de vragen op het scherm wel degelijk een geldig antwoord gegeven hebt. Vergeet niet dat sommige vragen een verplicht antwoord vereisen. Als dat in orde is, kan het zijn dat je internetverbinding onderbroken werd. In alle andere gevallen vragen wij je ons een e-mail te sturen waarin je zo gedetailleerd mogelijk aangeeft wat het probleem is waar je mee te maken hebt, met inbegrip van de foutmelding die eventueel op je scherm verschijnt. Ondanks alle zorg die wij aan de opmaak en controle van de vragenlijsten besteden, kan er uitzonderlijk toch een fout in de enquête sluipen. Wij stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en verwittigen je zodra het opgelost is. /li>
 • Ik wens me uit te schrijven?
  • Je kan je op elk moment uit InternetPanel.be uitschrijven. Daartoe ga je in het sitemenu gewoon naar ‘Uitschrijving’ en volg je de instructies. Eens je uitschrijving geregistreerd is, zal je van ons geen verdere uitnodigingsmails tot deelname meer ontvangen en worden al je gegevens automatisch gewist.

InternetPanel.be © is het online enquêtepanel van AQ Rate          Follow us on