Wat kan ik winnen?

  • Bij elke enquête die wij uitvoeren, duiden wij bij lottrekking willekeurig 10 % van de deelnemers aan. Om hen voor hun deelname te bedanken, krijgen deze dan een prijs toebedeeld. Al wie de vragenlijst volledig ingevuld heeft, komt voor de trekking in aanmerking. De prijzen nemen doorgaans de vorm aan van geschenkcheques, die geldig zijn in grote winkelketens of op e-commerce sites, filmtickets of loterijbriefjes. De aard en de waarde van de te winnen prijzen kunnen variëren naargelang van het type studie en de inspanning die gevergd wordt om eraan deel te nemen. De te winnen prijzen worden steeds aangekondigd in de e-mails die tot deelname aan onze enquêtes uitnodigen.
  • Je kan er ook voor kiezen, als je bij de winnaars bent, om afstand te doen van je prijs en de waarde ervan te schenken aan een instelling die onze steun geniet, met name Ferme de la Clarine in Fayt-lez-Manage, een opvang- en integratiecentrum voor mentaal gehandicapten.

Hoe kan ik weten dat ik bij de gelukkigen ben?

  • Als je een prijs gewonnen hebt, zal je daar persoonlijk van verwittigd worden, per post of per mail, op het post- of e-mailadres dat je ons doorgegeven hebt, samen met de prijs in kwestie.
  • Om de GDPR reglementering rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven, maken wij de namen van de winnaars op onze site niet bekend.
Slide 4 Slide 2